Malé povídání o majiteli tohoto webu

(struktorovaný řivotopis naleznete zde )

Jak jste si již možná všimli na hlavní stránce, jmenuji se ing. Jiří Svoboda, Ph.D. Narodil jsem se v jednom malém městě, které se nazývá Praha (no tak dobře, není tak malé, je nás tu podstatně přes milión).

Ale vraťme se k mé osobě, narodil jsem se v roce 1974. Od té doby jsem již trochu vyrostl a stihl vystudovat pár škol. Zde bych rád zmínil některé z nich. První je gymnázium, které se v době mého nástupu jmenovalo ještě Wilhelma Piecka, později Korunní, pak Zborovská (a dnes Christiana Dopplera). Tam jsem chodil do matematické třídy.

Další školou, která Vás možná bude zajímat více, je má alma mater, čili ČVUT Fakulta stavební, kde jsem vystudoval obor KD (konstrukce a dopravní stavby) se zaměřením geotechnika. Toto studium jsem ukončil státní závěrečnou zkouškou na počátku roku 1999.

Ve studiu jsem však dále pokračoval, tentokrát již postgraduálním na doktorandském studiu oboru FMI (fyzikální a materiálové inženýrství), které jsem po "krátkém" přerušenní díky povinnné základní vojenské službě dokončil úspěšnným obhájením doktorské práce v roce 2004.

Nakonec bych ještě rád zmínil školu z trochu jiné oblasti - je jí konzervatoř Jaroslava Ježka, kde jsem vystudoval obor společenský tanec.

Sportovní společenský tanec je také jedním z mých velkých koníčků. Druhým koníčkem, ze kterého se postupem času stalo téměř povolání (zejména v době studia na vysoké škole), jsou počítače, kterým se věnuji již od základní školy.

A nyní něco z mé profesní historie. Podnikám od roku 1996, kdy jsem navázal na svou předchozí práci (vykonávanou na dohodu, již v době studia na gymnáziu) zejména v oblasti výpočetní techniky - úpravy a psaní programů na přání objednatele, servis počítačů (instalace SW a HW), konzultace a výuka používání SW a podobně. Postupně se přidalo kreslení a výuka CAD, tak jak se profilovalo moje zaměření a zaměření firem, pro něž nejčastěji pracuji. Posledním přírůstkem je pak inženýrská činnost.

Od roku 2004 pracuji v Centru experimentální geotechniky (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze) jako odborný asistent a tato práce na plný úvazek nahradila mé podnikání.

Ing. Jiří Svoboda
vlastní klávesnicí
5.7.2008

 

[zpět na hlavní stránku]